Skip to content

DOG POINT

April 8, 2010

DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA DOG POINT

“Looks like John Hawkesby has… sniffed out a bargain.”

YEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!

DOG BUNNY

April 7, 2010

DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA DOG BUNNY

“Looks like this bunny… has gone hare-brained.”

YEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!

LONG DOG

April 1, 2010

DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA LONG DOG

“Looks like Hanover’s… in the dog house.”

YEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!

BRIDGE DOG

March 31, 2010

DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA BRIDGE DOG

“Looks like this puppy… is doggone. ”

YEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!

DOG BITE

March 31, 2010

DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA DOG BITE

“Looks like this dog… bit off more than he could chew.”

YEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!

BOAT DOG

March 30, 2010

DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA BOAT DOG

“It looks like this situation is getting a little… hairy.”

YEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!